Soovitatavad tööd enne puistevilla paigaldamist:

 • Aluspinna ettevalmistus

  ehituspraht ja muud suuremad jäätmed peavad olema koristatud.

 • Luugiümbrise kõrgendused

  laeluugi ümber ehitada raam, mis oleks samas tasapinnas paigaldatava puistevillaga või kõrgem nt. 18 mm OSB plaadist.

 •  Torustike isoleerimine

  kütte-, vebtilatsioonitorustikud on tarvis korralikult isoleerida.

 • Käiguteed

  kui edaspidi on vaja pööningul ligipääsu n. katuseluugini, ventilatsioonisedametele, korstnale siis on enne puistevilla paigaldamist vaja välja ehitada käigutee. Käigutee kõrgus soovitatavalt  paigaldatava puistevillaga samas tasapinnas või 50 mm kõrgem.

 • Tuulesuunajad 

  katuslae- ja katusekonstruktsioonide liitekohtades katuse äärealas tuleb kasutada tuulesuunajaid. Tuulesuunajate paigaldamisel tuleb jälgida, et nende ülemine serv jääks paigaldatavast puistevillakihist piisavalt kõrgele (ca. 30cm )

NB! Pärast puistevilla paigaldamsit ei ole lubatud puistevilla sees käia.

Q?

Kas seintesse paigaldatav puistevill ajaga kokku ei vaju nii nagu saepurugi?

A.

Ei! Kuna seinesse paigaldatav puistevill on oma kostiselt kiuline ja seda paigaldatakse kuupmeetrisse selline kogus et tal ole faktiliselt kuhugi vajuda. Saepuru on olemuselt pulber mis ajaga/mikrovibratsiooniga tiheneb.

Q?

Kas vana soojustus võib jääda puistevilla alla?

A.

Jah vana soojustus võib jääda puistevilla alla samuti vanade majadel kasutatav liiva lubja segud või lubja saepuru segud.

Q?

Kas närilised teevad ka pesa puistevilla sisse?

A.

Meie kogemus ütleb et närilised ei tee pesasid puistevilla sisse kuigi nad liiguvad puistevilla sees olenemata villast.

Q?

Kas puistevill ka kokku vajub?

A.

Kõige suurema vajuvusega on tselluvill. Tselluvill vajub 5-6 aastaga kuni 30%. Odav klaasvill (nt Isover kv041) vajub kuni 10%. Kvaliteet villad (nt Loftguard ja Isover Insulsafe) vajuvad kuni 5% avapuhkel. Tihepuhkel on vajumise % 0.

Q?

Kui palju peaks olema Puistevilla paksus pööningul?

A.

Soojustuse kogupaksus võiks olla 40 - 45 cm. Samas soojustuse kogupaksuse sisse võib arvestada ka olemasoleva soojustuse.